Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Terim Nedir (Detay)
 • Terimler şu şekilde oluşur
 • ÇEŞİTLİ DALLARLA İLGİLİ TERİMLER
 • Terim Örnekleri
 • Terim Anlam
 • Bağlantılı Yazılar

  02 | Terim
  05 | gösterim

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  1. Bir bilim, sanat, meslek daliyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavrami karşilayan kelime, istilah
  2. Geleneksel mantikta özne veya yüklem.
  3. Matematikte terim:
  a) cebirsel bir anlatimda + veya - işaretleri arasinda bulunan parçalardan her biri;
  b) bir denklemde = işaretinin iki yanindaki anlatimlardan her biri;
  c) bir kesrin pay ve paydasindan her biri

  Terim Nedir (Detay)


  Bilim, teknik, sanat, zanaat, spor, ticaret ve meslek dallarıyla ilgili özel anlamlı sözcüklere terim denir.

  Terimler, tek anlamlı sözcüklerdir. Terimlerin yan ve mecaz anlamları yoktur. Günlük konuşulan dilin ortak sözcükleri değildir.

  Terimler, belli bir alana yönelik sözcükler olduğu için, kullanım alanları azdır.

  Kullanım alanı genişleyen, günlük yaşamda yeri olan terimler, genel kullanıma sahip olduğu için, terim özelliğini yitirir ve dilin öteki sözcükleriyle aynı duruma gelir. Radyo, televizyon, uçak, tren gibi.

  Terimler şu şekilde oluşur


  1. Günlük konuşma dilinde bulunan sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek terim oluşturulabilir.

  ÖRNEK : "Köprü" sözcüğünün günlük dildeki anlamı bellidir. Dişçilikte kullanılan "köprü" sözcüğü ise terimdir.

  2. Farklı anlamlı iki sözcüğün birleşmesi yoluyla da terim oluşturulabilir.

  ÖRNEK : ek-el, atar-damar, dil-bilim, eş-kenar

  3- Yabancı dillerden dilimize giren terim anlamlı söz­cükler de vardır.

  Telekominikasyon, radar, priz, radyo

  ÇEŞİTLİ DALLARLA İLGİLİ TERİMLER  a) EDEBİYAT TERİMLERİ: Şiir, öykü, deneme, mecaz, cinas, seci, söyleşi.......

  b) MATEMATİK TERİMLERİ: Üçgen, eşkenar,doğru, kare, pi sayısı, logaritma

  c) KİMYA TERİMLERİ: Çözünürlük, element, atommolekül.......

  d) FİZİK TERİMLERİ: ivme, ışık , kırılma, iletken,optik.......

  e) FELSEFE TERİMLERİ: Nihilizm, pragmatizm,dogmatizm.......

  f) AYAKKABICILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TERİM-LER: Falçata, saya, vardal, rok.......

  g) SPOR TERİMLERİ: Gol, set, kroşe, kros, şut,smaç..

  Bilim, sanat, spor ya da bir meslek dalıyla ilgili kavramların karşılığı olan sözcüklere terim denir. Bir başka deyişle terim, genel olarak özel alanların kavramlarına verilen addır. Bu alanlar birbirinden çok ayrı olabilir.

  Terim Örnekleri


  Bir üçgenin iç açıları toplamı yüz seksen derecedir. (geometri)
  Diğer dişleri kurtarmak için köprü yapacağız. (Dişçilik)
  Güreşçimiz köprü kurmayı iyi biliyor. (spor)
  Suyun özgül ağırlığı kaçtır?(fizik)
  Tütün önemli oranda nikotin içerir. (botanik)
  Barış zamanı vergileri subaşılar toplardı. (tarih)
  Bu oyunda suflör kullanmayacağız. (tiyatro)
  Toplardamarda bir sorun vardı. (Tıp)
  Dilimizde ekler sözcüklerin sonlarına gelir. (dilbilgisi)

  Terim Anlam


  Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

  Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.
  Örnek: kök, mısra, muson.

  “yüklem, özne, kök, zarf”, dil bilgisi terimleri; “üçgen, daire, çap”, kelimeleri de geometri terimleridir.

  Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

  Örnek: "Budala" kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir.

  Önemli : Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

  Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık.
  Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
  Ağacın kökleri çok derinde.
  Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.